es

QUÈ FEM

Li ajudem a millorar la qualitat de servei, reduir costos i augmentar la productivitat de les seves activitats administratives i procesos comercials.

Trébol Office Services és una empresa de serveis externs de suport on-line i presencial, especialitzada en gestió administrativa i comercial.

L’objectiu de TreOS és ser el soci de confiança dels seus clients complementant les capacitats del seu back-office administratiu i estructura comercial.

Els nostres serveis s’adrecen principalment a la petita i mitjana empresa, professionals, autònoms o nous emprenedors, amb independència del seu sector d’activitat, xifra de negoci i nombre de treballadors.

REPTES: PER QUÈ TREBALLAR AMB TREOS?

TreOS li ofereix la solució davant múltiples reptes que ha d’afrontar la seva empresa.

Comptar amb el suport extern de TreOS garanteix una cobertura eficaç, professional i amb la màxima eficiència en costos dels problemes i necessitats presents a la gestió diària de l’empresa:

Disponibilidad

Limitació de temps i/o recursos pel suport administratiu de l’empresa, tant a l’activitat diària com durant pics d’actitivitat.

Eficiència

Recerca de noves oportunitats de reducció de costos que no afectin de forma negativa a la gestió del negoci ni a la relació amb clients i proveïdors.

Especialització

Possible carència a l’especialització interna, necessària per tal de garantir una òptima qualitat de servei en el procés de gestió administrativa i comercial.

SERVEIS

Suport
Administratiu

Augmenti la productivitat 
del seu negoci

▶︎▶︎    Secretaria externa online i presencial

▶︎▶︎    Suport administratiu 

▶︎▶︎    Gestió de tràmits i informació

Secretaria externa

Atenció i filtrat de trucades.

e-mail: redireccionament d’e-mails, reporting d’informació per telèfon, e-mail o altres serveis on-line.

Gestió d’arxiu: documentació, factures, pressupostos. 

Gestió d’agenda i planificació: visites, viatjes, reunions, etc. 

Elaboració i distribució de documentació: memòries, actes, informes, comunicats, etc. 

Traducció multilingües: espanyol, català, anglès, francès, italià.

Administració

Realització i seguiment de comandes i compres. 

Seguiment de venciments de facturació emesa. 

Seguiment d’impagats i gestió de recobraments. 

Gestió documental: registre, arxiu, digitalització, etc.

Gestió de la informació

Actualització i manteniment d’informació en BBDD. 

Captura, gravació, revisió i manteniment de dades. 

Localització d’informació i prospecció de dades: proveïdors, distribuïdors, partners, clients, etc.

Gestió de tràmits i circuits administratius

Localització d’informació, elaboració de documentació i contacte amb tercers (adm. pública, clients, proveïdors, etc.) 

Tramitació i seguiment d’expedients.

Suport 
Comercial

Millori l’atenció al client i reforçi la seva capacitat comercial

▶︎▶︎    Atenció multicanal al client 

▶︎▶︎    Suport a l’acció comercial

▶︎▶︎    Gestió de reclamacions i incidèncias

Atención multicanal al client: online i presencial

Atenció personalitzada, gestió i seguiment de contactes per telèfon i correu electrònic. 

Gestió i resolució de consultes i peticions. 

Informació de productes i serveis. 

Enviament, recepció i gestió de documentació.

Suport a l’acció comercial

Realització de visites amb cita previa: informació de productes, demostracions, resolució de dubtes i incidències, etc. 

Elaboració i seguiment comercial de pressupostos. 

Atenció i seguiment de comandes.

Gestió de reclamacions i incidències

Atenció i suport de primer nivell, gestió CRM i traspàs a departaments de suport especialitzat intern. 

Gestió, redireccionament i seguiment d’incidències i reclamacions.

Promoció comercial
i esdeveniments

Acceleri les seves vendes i incrementi la presència al mercat

▶︎▶︎    Comunicació i relacions públiques

▶︎▶︎    Fires i esdeveniments 

▶︎▶︎    Suport a camapanyes comerciales

Comunicació i relacions públiques

Elaboració i distribució de mailings i newsletters: notícies, participació en jornades, actes, fires, congressos, seminaris. 

Suport de premsa, relació i atenció a mitjans: organització de rodes de premsa, redacció de comunicats, articles. 

Manteniment i actualització en xarxes socials: blogs, Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, etc. 

Campanyes: producció, difusió, merchandising, papereria, etc. 

Networking: jornades, congressos, seminaris, formació, etc.

Fires i esdeveniments

Planificació, programació i gestió de recursos.

Prospecció, contratació i gestió de proveedors: espais: recursos, instal·lacions, staff, hospitality. 

Elaboració, logística, gestió i control: documentació, pressupost, comunicació, assistents, acreditacions, etc.

Coordinació i suport presencial: recepció, acreditació, atenció d’assistents, resolució d’incidències, gestió de staff. 

Tancament post-esdeveniment: gestió i seguiment de documentació generada, valoració del esdeveniment, etc.

Suport a campanyes comercials

Difusió i comunicació de campanyes de promoció comercial, llançament de productes/ serveis, fidelització i recuperació de clients, etc.

Suport logístic, producció de materials i execució d’accions de promoció.

BENEFICIS: PER QUÈ TREBALLAR AMB TREOS?

La combinació de l’experiència i especialització d’un suport extern personalitzat, professional i de qualitat aporta al negoci múltiples beneficis a un cost assequible i molt competitiu.

Major flexibilitat

Millorar la capacitat de gestió i
flexibilitzar les seves operacions.

Permet al client un major control dels seus recursos i incrementar així l’eficiència de la gestió. 

Flexibilitza l’estructura del negoci, sigui per necessitats cojunturals o bé per adaptar-se a acompanyant  el creixement.

Menor risc i cost

Reduir costos d’estructura
i riscos laborals i de gestió.

Utilitzant els serveis de TreOS els costos del seu negoci s’ajustaran a la dimensió real de la seva demanda.

Només haurà d’assumir el cost del volum de serveis consumit.

Productivitat

Augmentar la productivitat
global del negoci

La col·laboració amb TreOS per a executar activitats administratives i procesos comercials permet a la seva empresa alliberar recuros interns i esforços dedicats a tasques no essencials i poder així enfocar les seves energies en la generació d’ingressos i el servei al client.

Satisfacció de clients

Enfortir i optimitzar la gestió de
la relació amb clients i proveïdors

TreOS contribueix a la millora de la gestió de la relació amb clients i proveïdors extenent les capacitats de l’empresa per disposar de més disponibilitat i capacitat de resposta, aumentant també l’eficàcia en el seguiment i gestió de l’atenció al client.

Qualitat de servei

Incrementar la qualitat
de servei i atenció al client.

Una col·laboració professional, especialitzada i amb àmplia experiència li permet delegar les seves tasques de gestió administrativa i de suport comercial amb la garantia d’obtenir un servei de qualitat i de forma transparent pels clients, proveïdors o terceres persones.

Ens adaptem a les característiques de la seva activitat per tal de cobrir les seves necessitats de forma personalitzada amb la garantia de que el seu negoci compta amb un suport professional i els seus clients amb una atenció de qualitat.

Trébol Office Services li ofereix un ampli ventall de serveis adaptat a les seves necessitats, amb la màxima confiança d’un treball ben fet.

© Trébol Office Services -

Contacte